طرح تفصیلی منطقه (5) تهران pdf

(رای شما: 0)
 طرح تفصیلی منطقه 5 تهران- الگوی توسعه منطقه

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

دستگاه بهره بردار: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

ویژگی های محصول

 طرح تفصیلی منطقه 5 تهران- الگوی توسعه منطقه

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

دستگاه بهره بردار: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران به وضع موجود منطقه پرداخته است.

سرفصل های فایل مورد نظر

مهندسین مشاور شارمند

وضع موجود منطقه

مسائل و مشکلات منطقه

محدودیت ها و امکانات منطقه

جهات توسعه منطقه

الگوی توسعه پیشنهادی منطقه

جهت دانلود به فایل زیر مراجعه نمایید.

مطلب بعدی: طرح تفصیلی منطقه (6) شهر تهران

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران الگوی توسعه منطقه وضع موجود منطقه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه (5) تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو