طرح تفصیلی منطقه 4 شهر تهران

(رای شما: 0)
طرح تفصیلی منطقه 4 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:2000 توسط مهندسین مشاور عرصه تهیه شده و در تاریخ 1387/9/4 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است.(بروزرسانی شده در تاریخ 1400/05/04)

مشاور مدیریت: مهندسان مشاور پارس بوم

مشاور تهیه کننده طرح: مهندسین …

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه 4 شهر تهران

طرح تفصیلی منطقه 4 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:2000 توسط مهندسین مشاور عرصه تهیه شده و در تاریخ 1387/9/4 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، طرح تفصیلی منطقه توسط همان مهندسین مشاور در مقیاس 1:2000 به گونه‌ای تهیه شده تا علاوه بر ارائه الگوی پهنه‌بندی منطقه و همچنین ضوابط و مقررات ویژه هر پهنه در مجلدی جداگانه، مباحثی چون سکونت و جمعیت‌پذیری آتی منطقه، نحوه تامین خدمات و ساماندهی شبکه معابر را نیز در بر گرفته و در انتها نیز با ارائه برنامه در قالب طرح‌های موضعی و موضوعی، تحقق‌پذیری طرح را تسهیل نماید.
این سند در فرمت pdf شامل:
- پهنه بندی
- سکونت و جمعیت پذیری
- خدمات
-  شبکه معابر
- خط محدوده و خط کالبدی
- طرح های موضوعی و موضعی

 

 

طرح تفصیلی منطقه 4 تهران طرح های جامع و تفصیلی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان غیر رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه 4 شهر تهران
غیر رایگان
طرح تفصیلی منطقه 4 شهر تهران 1396
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو