طرح تفصیلی منطقه (4) شهر تهران pdf

(رای شما: 0)
فایل مورد نظر چکیده گزارش طرح تفصیلی منطقه 4 شهر تهران است،  

دستگاه بهره بردار: معاونت شهرسازی و معماری 

مشاور مدیریت: مهندسان مشاور پارس بوم

مشاور تهیه کننده طرح: مهندسین مشاور عرصه

فایل مورد نظر شامل وضعیت موجود منطقه، کاربری ها و شیوه …

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه (4) شهر تهران

فایل مورد نظر چکیده گزارش طرح تفصیلی منطقه 4 شهر تهران است،  

دستگاه بهره بردار: معاونت شهرسازی و معماری 

مشاور مدیریت: مهندسان مشاور پارس بوم

مشاور تهیه کننده طرح: مهندسین مشاور عرصه

فایل مورد نظر شامل وضعیت موجود منطقه، کاربری ها و شیوه استفاده از اراضی، خدمات و بافتهای فرسوده منطقه همراه عکسها و جداول آماری جمعیت منطقه می باشد و در 93 صفحه تنظیم شده است. مطلب بعدی طرح تفصیلی منطقه 5

طرح تفصیلی منطقه 4 تهران طرح های جامع و تفصیلی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه (4) شهر تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو