مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث دوازدهم-ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث دوازدهم-ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا-دارای 11 فصل و 78 صفحه-ویرایش دوم-1392

ویژگی های محصول

12-1 کلیات

12-1-1 هدف

12-1-2 دامنه کاربرد

12-1-3 تعاریف کلی و واژه ها

12-1-4  مجوزهای خاص و اقدامات قبل از اجرا

12-1-5 مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست

12-2 ایمنی

12-2-1 کلیات

12-2-2 ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی

12-2-3 جلوگیری از سقوط افراد

12-2-4 جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی

12-3 بهداشت کار، محیط زیست، تسهیلات بهداشتی و رفاهی

12-3-1 کلیات

12-3-2 آب آشامیدنی

12-3-3 سرویس های بهداشتی

12-3-4 محل های تعویض لباس (رختکن)

12-3-5 غذاخوری، محل اقامت و استراحت کارگران

12-3-6 نور و روشنایی

12-3-7 تهویه

12-3-8 کمک های اولیه

12-4 وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

12-4-1 کلیات

12-4-2 کلاه ایمنی

12-4-3 حمایل بند کامل بدن و طناب مهار

12-4-4 عینک ایمنی و سپرمحفاظت صورت

12-4-5 ماسک تنفسی حفاظتی

12-4-6 کفش و پوتین ایمنی

12-4-7 چکمه و نیم چکمه پلاستیکی

12-4-8 دستکش حفاظتی

12-4-9 لباس کار

12-4-10 گوشی حفاظتی

12-4-11 جلیقه نجات

12-4-12 گتر حفاظتی

12-5 وسایل و سازه های حفاظتی

12-5-1 کلیات

12-5-2 جان پناه و نرده حفاظتی موقت

12-5-3 پاخورهای حفاظتی

12-5-4 راهرو سرپوشیده موقت

12-5-5 سرپوش حفاظتی

12-5-6 پوشش موقت فضاهای باز

12-5-7 سقف موقت

12-5-8 تورهای ایمنی

12-5-9 حصار حفاظتی موقت

12-6 وسائل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی

12-6-1 کلیات

12-6-2 دستگاه ها و وسایل موتوری بالابر

12-6-3 وسایل موتوری نقل و انتقال، خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی

12-7 وسایل دسترسی

12-7-1 کلیات

12-7-2 داربست

12-7-3 نردبان

12-7-4 راه پله موقت

12-7-5 راه شیب دار و گذرگاه

12-8 تخریب

12-8-1 کلیات

12-8-2 تخریب کف و سقف

12-8-3 تخریب دیوارها

12-8-4 تخریب سازه های بتنی

12-8-5 تخریب سازه های فولادی

12-8-6 تخریب دودکش های بلند صنعتی و سازه های مشابه

12-8-7 مصالح و ضایعات

12-9 عملیات خاکی

12-9-1 کلیات

12-9-2 گودبرداری (حفر طبقات زیرزمینی و پی کنی ساختمان ها)

12-9-3 حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب

12-10 عملیات ساخت، برپایی و نصب اسکلت ساختمان

12-10-1 کلیات

12-10-2 اجرای سازه های فولادی

12-10-3 اجرای سازه های بتنی

12-11 سایر مقررات مربوط

12-11-1 کلیات

12-11-2 تأسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع

12-11-3 سیم کشی و نصب تأسیسات و تجهیزات برقی

12-11-4 سیم کشی برای استفاده های موقت

12-11-5 نصب قطعات پیش ساخته بتنی

12-11-6 کار بر روی بام ساختمان ها، سقف های شیب دار و شکننده

12-11-7 نقاشی و پوشش سطوح با مواد شیمیایی و یا دیگر مواد قابل اشتعال

12-11-8 حمل و نقل، جابجایی و انبارکردن مصالح

ضوابط و آیین نامه ها ضوابط معماری مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث دوازدهم-ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
رایگان
دیدگاه ها