آزمایش های تیپ مکانیک خاک

(رای شما: 0)
آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)

ویژگی های محصول

شامل فصولی در باره:

  • آزمایش تعیین میزان رطوبت خاک در آزمایشگاه
  • آزمایش تعیین حدود روانی و خمیری و دانه خمیری
  • تعیین ضرایب انقباض خاک
  • آزمایش دانه بندی خاک
  • طبقه بندی خاک
آزمایش خاک مکانیک خاک دانه بندی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آزمایش های تیپ مکانیک خاک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو