طرح تفصیلی منطقه (3) شهر تهران pdf

طرح تفصیلی منطقه (3) شهر تهران- الگوی توسعه منطقه 3- کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران- دستگاه بهره بردار: معونت شهرسازی و معماری شهر تهران- مهندسین مشاور شاران 1384

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه (3) شهر تهران

الگوی توسعه منطقه 3

- کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران- دستگاه بهره بردار: معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران- مهندسین مشاور شاران 1384 

 در این فایل به تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه، مسائل و مشکلات منطقه 3، چشم انداز آینده منطقه در الگوی توسعه مانند طرح های فرادست، دیدگاه های توسعه، و نیز اهداف و راهبردهای توسعه آینده منطقه 3، نظام پهنه بندی منطقه، بافت های فرسوده، تقسیمات داخلی و همچنین طرح های موضوعی و موضعی اشاره شده است. مطلب بعدی طرح تفصیلی منطقه 4.

طرح تفصیلی منطقه 3 تهران اهداف توسعه آینده الگوی توسعه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
غیر رایگان

دیده شو