راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر

(رای شما: 0)
ضوابط، آیین نامه ها و توصیه ها در طراحی و اجرای سازه های بتنی در مناطق گرمسیری در 8 فصل

ویژگی های محصول

فصول:

1- طبقه بندی های اقلیمی

2- مکانیزم های خرابی

3- مصالح

4- روشهای اجرا و توصیه ها

5- ...

سازه بتنی ضوابط سازه بتن ریزی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو