آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته

(رای شما: 0)
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته
الحاقی به آیین نامه بتن ایران(آبا) مبحث دوم - سازه های خاص

ویژگی های محصول

فهرستی از فصول:

1- کلیات

2- گستره

3- مبانی طراحی

4- بارگزاری

5- پایداری ساختمان های پیش ساخته

...

سازه بتنی طراحی و تحلیل پیش ساخته آبا
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو