طرح تفصیلی منطقه 2 شهر تهران

(رای شما: 0)
طرح تفصیلی منطقه 2 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:2000 توسط مهندسین مشاور سرآوند تهیه شده و در تاریخ 1387/9/4 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است.(بروزرسانی شده در تاریخ 1400/04/29)

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه 2 شهر تهران

طرح تفصیلی منطقه 2 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:2000 توسط مهندسین مشاور سرآوند تهیه شده و در تاریخ 1387/9/4 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، طرح تفصیلی منطقه توسط همان مهندسین مشاور در مقیاس 1:2000 به گونه‌ای تهیه شده تا علاوه بر ارائه الگوی پهنه‌بندی منطقه و همچنین ضوابط و مقررات ویژه هر پهنه در مجلدی جداگانه، مباحثی چون سکونت و جمعیت‌پذیری آتی منطقه، نحوه تامین خدمات و ساماندهی شبکه معابر را نیز در بر گرفته و در انتها نیز با ارائه برنامه در قالب طرح‌های موضعی و موضوعی، تحقق‌پذیری طرح را تسهیل نماید.
این سند در فرمت pdf شامل:
- پهنه بندی
- سکونت و جمعیت پذیری
- خدمات
- شبکه معابر
- خط محدوده و خط کالبدی
- طرح های موضوعی و موضعی
همچنین نسخه تهیه شده نهاد مدیرت و برنامه ریزی تهیه طرح های توسعه شهری تهران در آبان ماه 1384 در فرمت pdf شامل:
- ویژگی های منطقه
- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385
- الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه
-  شبکه معابر
- کاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی
- خدمات
- طرح های موضعی
- بافت فرسوده

طرح جامع استان تهران طرح طرح تفصیلی و جامع طرح های شهری طرح تفصیلی منطقه 2 تهران
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه 2 شهر تهران
غیر رایگان
طرح تفصیلی منطقه 2 شهر تهران 1396
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو