طرح تفصیلی منطقه (2) شهر تهران pdf

(رای شما: 0)
طرح تفصیلی منطقه (2) شهر تهران- طرح تفصیلی منطقه دو تهران توسط مهندسین مشاور سراوند تهیه گردیده است، و شامل اطلاعاتی از وضع موجود منطقه دو می باشد.

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه (2) شهر تهران

دستگاه بهره بردار: معونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

مشاور مدیریت طرح: مهندسان مشاور پارس بوم

مشاور تهیه کننده طرح: مهندسین مشاور سرآوند

توضیح:

طرح تفصیلی منطقه دو تهران توسط مهندسین مشاور سراوند تهیه گردیده است، و شامل اطلاعاتی از وضع موجود منطقه دو می باشد. نظیر ویژگی های منطقه، وسعت منطقه، شبکه معابر و حمل و نقل، پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه، اراضی ذخیره و نوسازی شهری، کاربری های مهم و غیر قابل تغییرات، خدمات موجود در منطقه، بافت هایی فرسوده و شرایط آتی بافت های فرسوده منطقه دو می باشد.

مطلب پیشنهادی: طرح تفصیلی منطقه 3

طرح تفصیلی منطقه 2 تهران وضع موجود
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه 2 تهران
غیر رایگان
طرح تفصیلی منطقه (2) شهر تهران
رایگان
دیدگاه ها

دیده شو