مقررات ملی ساختمان-مبحث اول-تعاریف

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان-مبحث اول-تعاریف-دارای 2 فصل، 21 زیر فصل و 21 صفحه-ویرایش اول-1392

ویژگی های محصول

عنوان ها

1-1-1مبحث اول:تعاریف

2-1-1مبحث دوم: نظامات اداری

3-1-1مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

4-1-1مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان

5-1-1مبحث پنجم: مصالح و فرآورده های ساختمانی

6-1-1مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان

7-1-1مبحث مبحث هفتم: پی و پی سازی

8-1-1مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

9-1-1مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

10-1-1مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان های فولادی

11-1-1مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

12-1-1مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

13-1-1مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

14-1-1مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی

15-1-1مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی

16-1-1مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی

17-1-1مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی

18-1-1مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا

19-1-1مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی

20-1-1مبحث بیستم: علائم و تابلوها

21-1-1مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل

 

مراقبت و نگهداری

 

ضوابط و آیین نامه ها ضوابط معماری مبحث اول تعاریف
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان-مبحث اول-تعاریف
رایگان
دیدگاه ها