مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان-دارای 9 فصل و 49 زیرفصل در 85 صفحه-ویرایش دوم-1392

ویژگی های محصول

عنوان

فصل اول - کلیات

4-1-1 اهداف

4-1-2 دامنه کاربرد

4-1-3 استانداردها و ضوابط

4-1-4 بهره برداری و نگهداری

4-1-5مدارک فنی

4-1-6الزامات اجرایی

 

فصل دوم- تعاریف

4-2-1تصرف

4-2-2 واحد تصرف

4-2-3بار تصرف

4-2-4فضا

4-2-5 اتاق

4-2-6فضاهای مشاع

4-2-7 جایگاه امداد رسانی

4-2-8 ساختمانهای منفصل

4-2-9ساختمانهای متصل

4-2-10 بسته(پاکت)حجمی بنا

4-2-11 سطح یا جدار نورگذر

4-2-12 بازشو

4-2-13 گشودگی

4-2-14 مصالح غیر ریزنده

4-2-15نمای ساختمان

4-2-16 نمای شیشه ای

4-2-17 شیبراه

4-2-18میله دستگرد

4-2-19مجرای خارجی نور و هوا

4-2-20 سطح الزامی

4-2-21 سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی

4-2-22 میان طبقه

 

فصل سوم- دسته بندی ساختمانها

 4-3-1 دسته بندی و تعریف تصرف ها

 4-3-2 دسته بندی ساختمانها از نظر تعداد طبقات و نحوه قرارگیری بر زمین

 

فصل چهارم- مقررات کلی

4-4-1 اهداف و انتظارات عملکردی

4-4-2 ارتفاع و مساحت مجاز ساختمانها

4-4-3 الزامات کلی ساخت و قرار گیری ساختمان

4-4-4- الزامات همجواری ساختمانها تصرف ها و فضاها

4-4-5 الزامات شکل،حجم و نمای ساختمان

4-4-6 الزامات پیش آمدگی های ساختمان

 

فصل پنجم-الزامات عمومی فضاهای ساختمانها

4-5-1 فضاهای ورود،خروج،ارتباط و دسترس

4-5-2 فضاهای اقامت

4-5-3 اتاقها و فضاهای اقامتی چند منظوره

4-5-4 فضاهای اشتغال

4-5-5فضاهای پخت و آشپزخانه ها

4-5-6 فضاهای بهداشتی

4-5-7 فضاهای نیمه باز

4-5-8 فضاهای باز

4-5-9 فضاها و عناصر واسط نورگیری و تهویه

4-5-10توقفگاههای خودرو

4-5-11 انبارها

4-5-12 فضاهای نصب تاسیسات

4-5-13 سایر مشاعات و فضاهای خدماتی عمومی

 

فصل ششم-الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

 

فصل هفتم-مقررات اختصاصی تصرف ها

4-7-1 تصرف های مسکونی

4-7-2 تصرف های حرفه ای،اداری

4-7-3 تصرفهای آموزشی/فرهنگی

4-7-4 تصرفهای درمانی/مراقبتی

4-7-5تصرفهای تجمعی

 

فصل هشتم-مقررات خاص ساختمانهای بلند(گروه8)

 

فصل نهم-الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان

4-9-1 دیوارها

4-9-2 سقف های کاذب

4-9-3 بامهای مسطح

4-9-4بامهای شیبدار

4-9-5سقفهای نورگذر

4-9-6 نصب و اجرای در و پنجره

4-9-7 حفاظها،جان پناه ها و میله های دستگرد

4-9-8آب بندی و عایق کاری رطوبتی

4-9-9 شومینه،بخاری دیواری و دودکشها

4-9-10 جزئیات عمومی ایمنی در برابر سوانح و سایر خطرات

4-9-11عایق کاری حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی

4-9-12 نگهداری و دفع زباله

4-9-13 سایر تجهیزات و تاسیسات ساختمان

 

فهرست جدول ها

جدول 4-3-1- حروف اختصاری تصرفها به ترتیب حروف الفبا

 

جدول 4-6-1-الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضاها

ساختمان الزامات عمومی ساختمان مقررات کلی نورگیر و تهویه تصرف ها عناصر و جزئیات مهم ساختمان ایران
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان
رایگان
دیدگاه ها