طرح تفصیلی منطقه (1) شهر تهران- بخش اول و دوم

(رای شما: 0)
طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران- بخش اول - فایل مورد نظر شامل بخشی از طرح تفصیلی منطقه یک بوده که توسط مهندسین مشاور بافت شهر در سال 86 تهیه گردیده است.

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران- بخش اول - فایل مورد نظر شامل بخشی از طرح تفصیلی منطقه یک بوده که توسط مهندسین مشاور بافت شهر در سال 86 تهیه گردیده است.  و شامل بخش های زیر است:

-الگوی توسعه منطقه

-شبکه ارتباطی 

-کاربری ها و بافت های فرسوده

 بخش بعدی فایل مورد نظر شامل بخشی از طرح تفصیلی منطقه یک بوده که شامل بخش های زیر است:

- پهنه بندی کاربری زمین

- حریم آثار تاریخی  

- خدمات منطقه 

تهران توسعه طرح تفصیلی منطقه یک
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۷,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران- بخش اول
غیر رایگان
طرح تفصیلی منطقه یک شهر تهران- بخش دوم
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو