طرح و محاسبه تیرچه های پیش ساخته خرپایی

(رای شما: 0)
مشتمل بر 6 فصل در 296 صفحه

ویژگی های محصول

فصل یکم - اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک و نقش آنها در مراحل دوگانه باربری

فصل دوم - محدودیت ها و ویژگی های فنی سقف تیرچه و بلوک و اجزای آن

فصل سوم - جزئیات اجرای سقف های تیرچه و بلوک

...

ضوابط سازه تیرچه تیرچه پیش ساخته
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
طرح و محاسبه تیرچه های پیش ساخته خرپایی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو