تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی

(رای شما: 0)
دارای 3 فصل و 9 زیر فصل

ویژگی های محصول

شامل عناوین :

1- کلیات و تعاریف

2- عملیات خاکی با بولدوزر

3 - عملیات خاکی با گریدر

تجزیه و تحلیل ضوابط راه سازی هزینه
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۳,۰۰۰ تومان
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو