روند تحولات قانون گذاری در شهرسازی

روند تحولات قانون گذاری در شهرسازی
مشتمل بر10 صفحه

ویژگی های محصول

فابل موجود مقاله ای است با عنوان روند تحولات قانون گذاری در شهرسازی که نوشته دکتر محمد امامی می باشد.

این فایل شامل مباحثی از قبیل:

1- تدوین مباحث شهرسازی

2-تفکیک و آماده سازی زمین 

3- ضوابط ساخت و ساز  و نتیجه گیری می باشد. 

علاوه براین توضیحاتی در مورد تفکیک اراضی زراعی و باغات در شهرها و شهرک های مخلف داده شده که تبصره ها و ماده های آن را نیز بیان کرده است. 
 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
روند تحولات قانون گذاری در شهرسازی
غیر رایگان

دیده شو