اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

با اصلاح 38 ماده در 44 صفحه

ویژگی های محصول

اصلاحات مصوبه کارگروه تخصصی اصلاح و تدوین قانون، آئین نامه و شیوه نامه ها بر اساس وضعیت موجود مطابق آئین نامه اجرائی

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
غیر رایگان

دیده شو