سند نقشه جامع علمی کشور

(رای شما: 0)
به تفکیک 5 فصل در 66 صفحه

ویژگی های محصول

دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنامه های پیشرفت در بازه های زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اهداف این برنامه ها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اسلامی است. از طرف دیگر مقولة علم و فناوری از مهمترین زیرساخت های پیشرفت کشور و
ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو پیشرفتی همه جانبه در علم است؛ علمی که دارای سه شاخصة عدالت، معنویت و عقلانیت است. در پرتو چنین علمی است که جامعة بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایة چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.
تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشة راهی است که در آن نحوة طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر ب هطور شفاف و دقیق مشخص شده باشد. ازاین رو لازم است چشم انداز و راهبردهای علم و فناوری در سطوح کلان و عملیاتی تر مانند برنامه های پنج ساله توسعه کشور، تدوین شود. در ترسیم این نقشه کوشش شده، تا با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی
جمهوری اسلامی ایران تبیین شود.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۵۰۰ تومان
سند نقشه جامع علمی کشور
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو