لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

دارای 8 ماده در 2 صفحه

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر در زمینه لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بوده و لایحه ها و تبصره های مربوط به فضای سبز را عنوان می کند به طور مثال: 

ماده 3: شهرداری ها مکلفند درختان، معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.

ماده 4: ماموران شهرداری ها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون بشوند. 

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
غیر رایگان

دیده شو