قوانین و مقررات ساخت و ساز در هر زیر پهنه

(رای شما: 0)
شامل 25 موضوع در 53 صفحه

ویژگی های محصول

ضوابط و مقررات ساخت و ساز در هر زیرپهنه شامل بخشی از قوانین و تبصره ها بوده و ضوابط پهنه های مسکونی بوده و قوانین مربوط به آن ها را عنوان می کند. 

قوانین پهنه های مسکونی عام:

تعداد طبقات در این پهنه هماهنگ با تراکم ساختمانی مجاز و سطح اشغال معین، در زیرپهنه های مسکونی عام از 2 تا 6 طبقه متفاوت بوده که جزئیات آن در صفحه اول جداول شماره دو پیوست این سند مشخص شده است

ویژگی های کالبدی و نحوه ساخت و ساز در پهنه سکونت (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی)  لازم الاجرا است. علاوه بر پهنه مسکونی عام، محدودههایی از پهنه سکونت به دلیل ارزش های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، هویتی و یا موقعیت ویژه، از شرایط خاصی برای ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه ای است.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
قوانین و مقررات ساخت و ساز در هر زیر پهنه
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو