قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

در 9 فصل و 49 ماده

ویژگی های محصول

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شامل حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام  مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود. 

برخی از سرفصل های این فایل شامل: 

  • ایجاد باغ های وحش و موزه تاریخ طبیعی
  • سازمان جنگل ها و مراتع 
  • شرکت های سهامی شیلات
ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
غیر رایگان

دیده شو