آیین نامه نحوه بررسی طرح های توسعه و عمران

(رای شما: 0)
دارای 55 ماده در 21 صفحه

ویژگی های محصول

هیات وزیران  بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و تؤیید شورای عالیشهرسازی و معماری ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیهای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور را به شرح پیوست تصویب نمود.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه نحوه بررسی طرح های توسعه و عمران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو