آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا

شامل 33 ماده در 6 صفحه

ویژگی های محصول

آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا 33 ماده همراه تبصره هایش عنوان می کند که ماده اول آن به این شرح است. 

ماده 1: اولین دوره هر جلسه شورای اسلامی  روستا، که در این آیین نامه شورا نامیده می شود، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت بخشدار و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد. 

 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا
غیر رایگان

دیده شو