راه اندازی و مدیریت کسب وکار

شروع کسب و کار یکی از جالبترین عملکردهایی است که یک فرد میتواند داشته باشد. بیش از ده میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز میکنند و در نتیجه بیش از سه میلیون کسب و کار کوچک هر ساله ایجاد میشود. کارآفرینی مزایای متعددی دارد و در نتیجه رقابت در این حیطه نیز بسیار است. درک ابعاد این …

ویژگی های محصول

سازماندهی و مدیریت کسب و کار

رویه های لازم برای سازماندهی یک بنگاه کسب و کار

1- انتخاب بازار مناسب

2- انتخاب مکانی برای کسب و کار

3- شکل های قانونی مالکیت کسب و کار

4- سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی

5- جذب سرمایه برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی

6- روش های را ه اندازی کسب و کار

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۵,۰۰۰ تومان
راه اندازی و مدیریت کسب وکار
غیر رایگان

دیده شو