استاندارد های حسابرسی

(رای شما: 0)
استاندارد های حسابرسی-
قرارداد حسابرسی-
هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی-
کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی-
مسئولیت حسابرس در ارتباط باتقلب و اشتباه ، در حسابرسی صورتهای مالی-
 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی.

ویژگی های محصول

فایلی که خواهید یافت شامل 127 صفحه و در دو فرمت پاورپوینت و PDF خواهد بود.

قرارداد حسابرسی

هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی

کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی

مسئولیت حسابرس در ارتباط باتقلب و اشتباه ، در حسابرسی صورتهای مالی

 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

استاندارد های حسابرسی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان غیر رایگان
۵۰,۰۰۰ تومان
استاندارد های حسابرسی
غیر رایگان
استاندارد های حسابرسی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو