طرح توجیهی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس وگاما

امروزه انواع مختلف بیماری سرطان برهمگان شناخته شده است ودر مان آن یکی از دغدغه های اصلی بشرمی باشد . در راستای درمان این بیماری راههای مختلفی پیدا شده که مهم ترین آنها درمان بوسیله پرتوهای پر انرژی الکترو مغناطیسی و بهترین روش در این دسته بندی استفاده از شتاب دهنده های خطی …

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح توجیهی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس وگاما
غیر رایگان

دیده شو