طرح توجیهی مجتمع ورزشی

رشته های ارائه شده در طرح مجتمع
1 .بدنسازی
2 .ووشو
3 .کاراته
4 .تکواندو
5 .ژیمناستیک می یاشند.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح توجیهی مجتمع ورزشی
غیر رایگان

دیده شو