طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی، چاپی و ساخت تابلوهای فلکسی

(رای شما: 0)
ایجاد اشتغال و از بین بر دن خلع های بیکاری و استفاده از تواناییهای بالقوه و بالفعل نیروهای متخصص کار آمد و شایسته در عرصه تولید و خدمت رسانی به طبقات مختلف جامعه از جمله اهداف طرح می باشد.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو