طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک

(رای شما: 0)
با اجرای این طرح که شامل تاسیس یک باب مهد کودک دارای کارگاه های سفال گری و نقاشی و آزمایشگاه علوم می باشد، گامی در جهت تعلیم و تربیت صحیح فرزندان این مرز و بوم برداشته می شود.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو