طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسـه غیر انتـفاعی

(رای شما: 0)
موضوع این طرح، ایجاد مدرسه غیر انتفاعی دارای ده کالس درس و یک آزمایشگاه و یک سایت کامپیوتری است که ظرفیت پذیرش دویست دانش آموز را در سال دارد . اجرای این طرح نه تنها گامی در جهت افزایش سطح کیفی آموزش در کشور بوده بلکه با توجه به نیاز آن به پرسنل تحصیل کرده، زمینه ساز اشتغال به …

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسـه غیر انتـفاعی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو