طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافـی نت

(رای شما: 0)
مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک واحد دارای کاربری تجاری به مساحت تقریبی 24 متر مربع میباشد که ارزش رهن کامل )حصه ثابت ( آن معادل 111 میلیون ریال برآورد می شود. -مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک واحد دارای کاربری تجاری به مساحت تقریبی 42 متر مربع می باشد که ارزش رهن کامل حصه ثابت آن معادل100 …

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافـی نت
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو