طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت

با اجرای چنین طرح هایی در زمینه رایانه برای افراد تحصیلکرده خصوصا در رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع ، حسابداری ، مدیریت و ... گامی در جهت رفع معضل بیکاری این طبقه برداشته شده ، ضمن اینکه در انجام این گونه فعالیت ها – خصوصا در بخش طراحی و نرم افزار – می توان از تخصص …

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون، معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح را ارائه می دهد و در قالب جداول مختلف ،سرمایه ثابت، هزینه استهلاک، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های جاری طرح، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی را به شکل دقیق ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۵,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت
غیر رایگان

دیده شو