طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه راننـدگی

با توجه به عدم وجود فرهنگ صحیح ترافیک در سطح کلانشهرها و رعایت نشدن آیین نامه رانندگی که ناشی از ناکافی بودن آموزش عملی رانندگی پیش از صدور گواهینامه است، شاهد اتلاف وقت شهروندان در ساعات پرازدحام رفت و آمد هستیم که منجر به تحمیل هزینه های
بسیار سنگینی بر اقتصاد ملی …

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون  بخش معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده است شامل مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح می باشد، که شامل مکان مورد نیاز طرح، تجهیزات مورد نیاز، ملزومات اداری و آموزشی،  هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های جاری و هزینه های تعمیر و نگهداری  طرح بوده و همه را با دقت کامل مورد بررسی قرار می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه راننـدگی
غیر رایگان

دیده شو