طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه علـمی آزاد

آموزشگاههای آزاد علمی می توانند ضمن استفاده از نیروهای تحصیل کرده و دارای صلاحیت، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای آموزشی داوطلبان ، سهمی در اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی داشته و بازده مناسبی نیز از این فعالیت اقتصادی – فرهنگی ببرند.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر که توسط وزارت تعاون بخش معاونت طـرح و برنامه تهیه گردیده، مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح را از جمله مکان مورد نیاز طرح،تجهیزات مورد نیاز، ملزومات اداری و آموزشی، سوخت و انرژی، هزینه های جاری طرح را بصورت دقیق بیان می دارد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه علـمی آزاد
غیر رایگان

دیده شو