مطالعات تطبیقی سیستم خدمات شهری

(رای شما: 0)
در بخش بررسی توپوگرافی تهران می توان گفت بطور کلی بستر عمومی تهران در دامنه های جنوبی البرز مشرف به ارتفاعات شمیرانات و کوههای توچال و ارتفاعات کن و فرحزاد قرار گرفته است.

ویژگی های محصول

نویسنده:  مرکز مدیریت و توسعه ایران

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 70

توضیح:

در بخش بررسی توپوگرافی تهران می توان گفت بطور کلی بستر عمومی تهران در دامنه های جنوبی البرز مشرف به ارتفاعات شمیرانات و کوههای توچال و ارتفاعات کن و فرحزاد قرار گرفته است. در بخش شمال شرقی دشت آبرفتی تهران را ارتفاعات لشگرک و رشته کوه های جاجرود، آراکوه، آلون یا بوچال تشکیل میدهد که بلندترین قلة آن ارتفاعات کوه لار به ارتفاع ۳۶۰۰ متر از سطح دریا است و مشرف به دره های عمیقی چون دره لار و دره جاجرود (رودخانه لار و جاجرود) و غیره می باشد. در واقع حوزه های آبریز رودخانه های مذکوررا ارتفاعات شمالی لشگرک تشکیل می دهند.

کتاب حاضر به شناخت و بررسی کلان وضع موجود در شهر تهران و توپوگرافی و اقلیم این شهر را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. و همچنین جمعیت و بعد خانوار و مهاجرت را در تهران مورد بررسی قرار داده و در آخر به تمام جاذبه های تفریحی و طبیعی تهران نیز اشاره می کند.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
مطالعات مطالعات تطبیقی سیستم خدمات شهری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو