معرفی و دانلود کتاب مدیریت خدمات شهری

این کتاب آن دسته از خدمات شهری را که شامل طیف وسیعی از فعالیتهای مختلف بوده و ارتباط تنگاتنگی با حیات شهری دارند را به طور کامل معرفی می کند.

ویژگی های محصول

نویسنده: مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی  و پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 130

توضیح:

 با توجه به اهمیت توزیع یکسان خدمات شهری در شهرها این کتاب به طبقه بندی خدمات شهری و تحلیل آنها پرداخته و خدمات را  از دیدگاه مدیریت شهری مورد بررسی قرار می دهد،  و در قالب دو فصل 1- مدیریت مواد زائد و جامد شهری و 2- فضای سبز شهری،  همه مفاهیم، مبانی و سیستم های مدیریتی این دو موضوع را بطور کامل مورد بررسی قرار می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
مدیریت خدمات شهری
غیر رایگان

دیده شو