معرفی و دانلود کتاب آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

این کتاب تمامی تعاریف کلی و اصولی در زمینه قلمرو قانون کار، قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد قرار دادها را توضیح می دهد.

ویژگی های محصول

نویسنده:  وزارت تعاون و  معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج دفتر آموزش

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 53

توضیح:

کتاب مورد نظر شامل هفت فصل در زمینه آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی است که شامل  تعاریف کلی و اصول، شرایط کار و خدمات رفاهی کارگران، حفاظت فنی، بهداشت و بازرسی کار، اشتغال اتباع بیگانه، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی، مراجع حل اختلاف، جرائم و مجازات ها بوده و ارائه اصول و ضوابط تامین اجتماعی است. این کتاب همچنین به تمامی حقوق کارکنان و کارگران در قبال کارفرما اشاره می کند.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو