مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری

(رای شما: 0)
کتاب مورد نظر شامل دو فهرست 1- فهرست موضوعی و 2- فهرست کلی بوده و در قالب سیزده فصل تمامی قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری را به طور کامل بیان می کند.

ویژگی های محصول

نویسنده:  محمدفاضل صارمی زاده 

زبان: فارسی 

تعداد صفحات: 512

توضیح:

کتاب مورد نظر شامل دو فهرست 1- فهرست موضوعی و 2- فهرست کلی بوده و در قالب سیزده فصل تمامی قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری را به طور کامل بیان می کند. چند فصل اصلی از این کتاب شامل قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها، قوانین و مقررات مربوط به شوراها، قوانین مربوط به نوسازی عمران شهری، قوانین مربوط به تملک و قوانین مربوط به محیط زیست و مدیریت پسماند ها است. ماده ها و تبصره های این قوانین بصورت دقیق نامبرده و ذکر شده اند و می توانند به عنوان منبع مهمی در جهت آگاهی از قوانین، ماده ها و تبصره های شهرداری در زمینه موضوعات مختلف شهرسازی و معماری مورد استفاده قرار گیرند.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۸,۰۰۰ تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو