یک انبار با سبک و شیوه طراحی جدید

(رای شما: 0)
مجموعه تصاویر - معماری - طراحی معماری - پروژه های معماری - توصیف - یک انبار با سبک و شیوه ای جدید

ویژگی های محصول

این بخش حاوی تصاویر (فضاهای درونی و نماها) مربوط به  یک پروژه ی معماری می باشد.

اطلاعات مربوط به پروژه ی موجود در این بخش به شرح زیر می باشد:

این پروژه همانند یک اثری است هنری از یک هنرمند نیمه دیوانه که به تازگی به یک دیوانگی خلاق یورش برده است. این انبار با سبک و شیوه ی جدید محصول B&B ایتالیا می باشد و سرشار است از تصاویر رنگی و خصیصه های عجیب و نا متعارف.

در این مجموعه حتی کارد و چنگال های استفاده شده یک تصویر رنگی با طیف وسیعی از رنگ ها را به دست می دهد که این رنگ ها نامرتبط و بی تناسب نسبت به یکدیگر در نظر گرفته شده اند.

میزی معاصر، با پایه های تیز گوشه و زرد رنگ که با شکل نا متقارن و نا منظم خود، یک دید تیز به گوشه ی اتاق می بخشد.

در گوشه ای دیگر از اتاق شور و هیجانی شدید از رنگ های بفش و قرمز کاناپه ها به درون یک فضای طویل می ریزد. این حس از طریق کاناپه ی بسیار بزرگ L شکل و در تضاد با کاناپه های گرد و تک نفره ی مقابل آنها القا می شود.

در طرفی صندلی هایی با رنگ های نا مرتبط یک دلواپسی به فضا می بخشد با این حال رنگ ها و مقیاس ها به صورت ویژه ای نسبت به یکدیگر در یک همسویی و هماهنگی قرار دارند.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۴,۰۰۰ تومان
یک انبار با سبک و شیوه ی طراحی جدید
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو