شهرهای سبز

یک شهر سبز یک شهر زنده و با هویت است. در یک مفهوم، شهر سبز، شهری است که تکمیل کننده بقای زندگی بوده و هدف شهر سبز برنامه ریزی انسانی و شهری است.

ویژگی های محصول

این فایل با ارائه تعریفی از شهر سبز شاخص های شهر سبز مانند انرژی، ساختمان، حمل و نقل، مواد زائد و کاربری زمین و ... در قاره های مختلف اروپا، آسیا و آمریکا را مورد بررسی قرار داده و توضیح می دهد که عملکرد زیست محیطی هر کدام از این شهرها در قاره های مختلف چگونه است. در این گزارش همچنین ایده های نوین شهرهای سبز جهان را با ذکر چند نمونه شاخص مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
شهرهای سبز
غیر رایگان

دیده شو