پاورپوینت شهرهای دوستدار کودک

شهر «دوستدار کودک» از اصطلاحاتی است که در سال های اخیر از زبان طراحان و برنامه ریزان شهری، مهندسان شهرساز، کارشناسان مسائل کودکان و فعالان مدنی زیاد شنیده می شود. «دوستدار کودک» دلالت بر وجود وضعیت، امکانات، ویژگی ها و ظرفیت هایی در یک برنامه یا محیط دارد که بر مبنای حقوق، …

ویژگی های محصول

توضیح:

وقتی از شهرِ دوستدار کودک سخن گفته می شود، اغلب منظور شهری است که چنین امکانات و ویژگی هایی برای زیست کودکان دارد. لذا این فایل در زمینه مفهوم شهر دوستدار کودک توضیح داده و به تعریف شاخص هایی از جمله ایمنی و امنیت، فعالیت، و احساس مثبت کودکان در این شهرها می پردازد و وسایل بازی متناسب با مراحل رشد کودکان و مبلمان شهری مناسب در شهرهای دوستدار کودک را یک به یک معرفی می نماید. همچنین از چند شهر  شاخص دوستدار کودک در جهان نامبرده و فعایت های آنها در زمینه  کودکان را توضیح می می دهد.

شهر دوستدار کودک
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
شهرهای دوستدار کودک
غیر رایگان

دیده شو