شهرهای هوشمندppt

در گام نخست باید در نظر داشت که هوشمند سازی فرایندهای شهری به معنی الکترونیکی کردن کلیه فرایندهای شهری نسیت، هوشمندسازی استفاده از کلیه بسترهای موجود در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری است، می توان از فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل سرعت بخشیدن به دستیابی هدف شهر هوشمند …

ویژگی های محصول

نوع فایل: پاورپوینت

توضیح:

فایل شهرهای هوشمند با تعریف اولیه از شهرهای هوشمند به معرفی شاخص های شهر هوشمند پرداخته و مهمترین نکاتی که باید در زمینه شهرهای هوشمند مورد توجه قرار داد مانند آنالیز شهری و مدل سازی، تاثیرات و چگونگی مدیریت شرایط، شبکه های بی سیم، چگونگی سبک زندگی و محیط های کاری، روابط مبتنی بر فناوری و داشتن شبکه های ارتباطی مجازی، شبکه های ارتباطی قدرتمند را مورد بررسی قرار می دهد. این فایل به مهمترین عملکردهای ITC  در زمینه شهر هوشمند اشاره کرده و چند نمونه از شهرهای هوشمند جهان را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
شهرهای هوشمند
غیر رایگان

دیده شو