همجواری

(رای شما: 0)
بافتهای تاریخی یکی از ارکان ارزشمند و هویت بخش در شهر ها می باشند. عناصر، بناها و نحوه شکل گیری و شبکه های عبور و مرور در هر بافت تاریخی نشان از نحوه زندگی اجتماعی ساکنین آن شهر دارد.

ویژگی های محصول

این فایل به توضیح اینکه چرا امروز در ساختمانهای شهری انسجام و همجواری احساس نمی شود ( در قالب یک خبر) پرداخته و نحوه همجواری بافتهای تاریخی و مدرن و مداخله در بافت های قدیمی در شهرهای اروپایی را توصیف می کند و روشهای  مداخله در بافتهای تاریخی به همراه  نظریه همجواری پیتر هال ارائه می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
همجواری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو