قیمت اراضی

(رای شما: 0)
مباحثی که در این فایل وجود دارد در قالب عناوین زیر می باشد:

قوانین و مقررات عمومی اراضی و املاک شهری
قانون اراضی شهری (مصوب 1361)
حقوق اراضی (تقسیم اراضی)

ویژگی های محصول

مباحثی که در این فایل وجود دارد در قالب عناوین زیر می باشد:

 • قوانین و مقررات عمومی اراضی و املاک شهری
 • قانون اراضی شهری (مصوب 1361(
 • حقوق اراضی (تقسیم اراضی(
 • قانون زمین شهری مصوب (1366 )
 • تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین ها
 • عوامل موثر بر قیمت زمین های مسکونی شهری
 • علل رشد شدید قیمت زمین
 • افزایش 160درصدی قیمت زمین
 • نگاهی تحلیلی به روند قیمت زمین و مسکن در 8 سال گذشته
 • استراتژیهای قیمت گذاری و مدیریت بر قیمت ملک ساختمان و مسکن        
 • تعریف قیمت گذاری ملک
 • -اهداف قیمت گذاری
 • عوامل موثر بر قیمت گذاری ملک
 • مراحل قیمت گذاری ملک 
ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
قوانین و مقررات قیمت اراضی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو