قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست

(رای شما: 0)
آنچه در گردآوری این فایل با نام قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست خواهید خواهند شامل: 

لایحه جامع منابع طبیعی دوره نهم - سال اول 
گزارش کمسیون صنایع و معادن به شورای اسلامی و اصلاحات کمسیون

ویژگی های محصول

آنچه در گردآوری این فایل با نام قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست خواهید خواهند شامل: 

  • لایحه جامع منابع طبیعی دوره نهم - سال اول 
  • گزارش کمسیون صنایع و معادن به شورای اسلامی و اصلاحات کمسیون
  • اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
  • مقررات مختلف
  • ساختار اداری
ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو