شهرسازی مدرن

(رای شما: 0)
شهرسازی مدرن عکس العملی  نسبت به  پراکندگی نامنظم شهری است. همزمان با جنبش های رو به صعود میان معماران، طراحان و برنامه ریزان شهرسازی مدرن بر اساس اصولی از معماری و برنامه ریزی بنیاد شده که در یک همکاری و حرکت مشترک در جهت خلق جوامعی با مقیاس انسانی و الویت حرکت پیاده سازمان …

ویژگی های محصول

شهرسازی مدرن عکس العملی  نسبت به  پراکندگی نامنظم شهری است. همزمان با جنبش های رو به صعود میان معماران، طراحان و برنامه ریزان شهرسازی مدرن بر اساس اصولی از معماری و برنامه ریزی بنیاد شده که در یک همکاری و حرکت مشترک در جهت خلق جوامعی با مقیاس انسانی و الویت حرکت پیاده سازمان دهی گشته است. 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
شهرسازی مدرن
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو