شهرداری های الکترونیک

(رای شما: 0)
امروزه شهرها، به عنوان نقاط تجلّی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم (که به نهضت مجازی شدن تعبیر می شود) و به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینۀ تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره گیری از روش ها و فناوری های نوپیدای خدمات رسانی قرار دارند.

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر تحولات گسترده ای که شهرداری الکترونیک و توسعه اطلاعات و ارتباطات می توانند در ارایه خدمات شهری ایجاد کند را توصیف می کند و در ادامه به ابعاد خدمات الکترونیک شهری پرداخته و به  کاربرد تکنولوژی  RFID در شهرداری و خدمات شهری از لحاظ ایجاد امنیت، کنترل دسترسی و ...  اشاره می کند. 

بهره گیری از قابلیت های بی شمار فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصۀ مدیریت شهری نیز، پیامدها و تحوّلات شگرفی را به دنبال داشته و توسعۀ آن در قالب خدمات الکترونیکی شهرداری ها، در تعاملات و تراکنش های میان شهروندان و نهادهای مدیریت شهری یا سایر سازمان های ارائه دهندۀ خدمات شهری، به عنوان راهکاری اثربخش و کارآمد در راستای نوآوری و توسعۀ تنوع، کیفیت، سرعت و اطمینان در خدمات رسانی به شهروندان به شمار می رود.

 

 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
شهرداری های الکترونیک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو