سهولت دسترسی

(رای شما: 0)
به طور کلی یکی از عوامل موثر بر توسعه، دسترسی است قطار شهری الگوی دسترسی جدیدی را برای شهر فراهم می آورد این الگوی دسترسی بر ساختار شهری و پتانسیل توسعه مناطق تاثیر می گذارد، توازن های موجود را بر هم می زند و توازنی جدید به وجود می آورد. 

ویژگی های محصول

به طور کلی یکی از عوامل موثر بر توسعه، دسترسی است قطار شهری الگوی دسترسی جدیدی را برای شهر فراهم می آورد این الگوی دسترسی بر ساختار شهری و پتانسیل توسعه مناطق تآثیر می گذارد، توازن های موجود را بر هم می زند و توازنی جدید به وجود می آورد.

علاوه بر چکیده ای که ذکر شد در این فایل به موارد مهمی نیز درزمینه سهولت دسترسی ها پرداخته می شود:

  • سیاستهای بهبود سیستم شبکه دسترسی شهری در لندن
  • شبکه ارتباط داخلی و خارجی شهرها
  • سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت.

 

 

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
سهولت دسترسی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو