قوانین احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده

(رای شما: 0)
 فایل قوانین احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده حاوی 17 ماده از قوانین بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده است.

ویژگی های محصول

 فایل قوانین احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده حاوی 17 ماده از قوانین بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشد که یکی از ماده واحده های آن به شرح زیر ذکر می گردد:

ماده 6) به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح ، محدوده اجرائی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع رسانی می شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود بعلاوه 15% از طریق هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی   الطرفین) اقدام می گردد.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
قوانین احیاء، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو