برنامه تحلیل محاسباتی مقاومت و تنش پیچ ها در گروه چند تایی

(رای شما: 0)
تحلیل مقاومت و تنش گروه پیچ ها

ویژگی های محصول

توضیحات برنامه:

BOLTGRP برنامه ای صفحه گسترده است که در قالب نرم افزار اکسل بمنظور تحلیل گروه پیچ ها بروش مقاومت نهایی یا روش الاستیک (استاندارد AISC) در 13 کارپوشه جداگانه نوشته شده است. همچنین کارپوشه ای برای تحلیل تنش و نیز کارپوشه ای برای جدول اطلاعات پیچ ها موجود است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
برنامه تحلیل محاسباتی مقاومت و تنش گروه چند تایی پیچ ها
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو